Plavba do saských lázní Kurort Rathen

Plujte s námi na výlet labským kaňonem z Děčína kolem majestátně se tyčících skal českosaského Švýcarska, pod pevností Königstein až do Rathenu. Do Rathenu nesmí auta, jenom lodě, výletníci, turisté a rodiče s dětmi.

Lázeňské městečko se rozkládá na obou březích Labe spojených nejstarším přívozem na Labi, který je v neustálém provozu. Na levém břehu je obrovská zahradní železnice s modely měst na české i německé straně, dětský park s prolézačkami a lezeckou stěnou, zahradní pavilon s cukrárnou a posezením při kávě.

Od přívozu vede krásná procházková stezka zakončená lázeňskou vyhlídkou s hudebním parkem trvale hrajícím k pohledu na amfiteátr skal. Na pravém břehu projdete kolem stylových hotelů a penzionů pěší zónou plnou cukráren a obchůdků se suvenýry a dárkovými předměty. Pěší zóna ústí do lesního údolí s rybárnou nabízející čerstvě uzené pstruhy z domácího chovu a pokračuje k lesnímu jezeru Amselsee s možností zapůjčení lodiček k projížďce pod množstvích bizardních skalních vrcholů. V blízkosti jezera se nachází výjimečné skalní přírodní divadlo pro několik tisíc osob s trvalým repertoárem od příběhů Karla Maye s živými zvířaty v odpoledních hodinách až po večerní představení divadelní klasiky s mnoha světelnými a zvukovými efekty v odrazech skal. Od jezera vystoupáme k turistickému magnetu oblasti –skalní vyhlídce Bastei s torzy historického hradu a zbytky opevnění s placeným procházkovým okruhem . na samotném vrcholu se nachází mnoho úchvatných skalních vyhlídek a rozsáhlý komplex stravovacích zařízení od bufetu až po restauraci nejvyšší cenové kategorie. Při západu slunce sestoupíme k přístavišti ke zpáteční cestě lodí. A kdo by se bál ze zdravotních důvodů pěší túry, může využít místní dopravy, kterou se dostanete až přímo k vyhlídce.

Program plavby:
8:30 Nástup na loď
9:00 Odplutí z Děčína
9:50 Zastávka Hřensko
11:00 Oběd na palubě
11:40 Přistání v Rathenu, individuální program podle písemně zpracovaného popisu prohlídkových okruhů
17:30 Odplutí lodi z Rathenu, večeře.
19:30 Zastávka Hřensko
21:00 Připlutí do Děčína

Plavební termíny 2018:
Romantické jaro: 22.4. , 28.4.,1.5., 5.5. ,13.5. ,20.5.,26.5., 9.6., 16.6.
Prázdninové plavby : 6.7., 13.7.,19.7.,27.7..30.7.,9.8.,17.8.,23.8.
Indiánské léto: 1.9., 22.9., 6.10.
Ostatní termíny pro kolektivy dle dohody 1.4. - 30.11. 2018

Cena:
dospělý 1780,- Kč / zahrnuje plavbu, tříchodový oběd, večeři + salátový bar a dezertový stůl. Dětská cena - děti do 10ti let 450,- Kč, kočárek 100,- Kč

Nastupování na loď v Děčíně je možné cca 30 minut před vyplutím lodi v závislosti na pokynech posádky lodi. Délka plavby lodi a dodržení jízdního řádu plavby je závislé na plavebních podmínkách daného dne tj. míře lodního provozu a počasí.

Počet cestujících během plavby je omezen tak, aby v případě méně příznivého počasí měl každý cestující zajištěno kryté místo v prostorách restaurace.

Rezervace a info telefon
- pro jednotlivce +420 725 933 730, email: plavbydresden@seznam.cz
- pro skupiny +420 777 037 379, email: kapitan@labskaplavebni.cz