Plavba do saských lázní Kurort Rathen

Plujte s námi na výlet labským kaňonem z Děčína kolem majestátně se tyčících skal českosaského Švýcarska, pod pevností Königstein až do Rathenu. Do Rathenu nesmí auta, jenom lodě, výletníci, turisté a rodiče s dětmi.

Lázeňské městečko se rozkládá na obou březích Labe spojených nejstarším přívozem na Labi, který je v neustálém provozu. Na levém břehu je obrovská zahradní železnice s modely měst na české i německé straně, dětský park s prolézačkami a lezeckou stěnou, zahradní pavilon s cukrárnou a posezením při kávě.

Od přívozu vede krásná procházková stezka zakončená lázeňskou vyhlídkou s hudebním parkem trvale hrajícím k pohledu na amfiteátr skal. Na pravém břehu projdete kolem stylových hotelů a penzionů pěší zónou plnou cukráren a obchůdků se suvenýry a dárkovými předměty. Pěší zóna ústí do lesního údolí s rybárnou nabízející čerstvě uzené pstruhy z domácího chovu a pokračuje k lesnímu jezeru Amselsee s možností zapůjčení lodiček k projížďce pod množstvích bizardních skalních vrcholů. V blízkosti jezera se nachází výjimečné skalní přírodní divadlo pro několik tisíc osob s trvalým repertoárem od příběhů Karla Maye s živými zvířaty v odpoledních hodinách až po večerní představení divadelní klasiky s mnoha světelnými a zvukovými efekty v odrazech skal. Od jezera vystoupáme k turistickému magnetu oblasti –skalní vyhlídce Bastei s torzy historického hradu a zbytky opevnění s placeným procházkovým okruhem . na samotném vrcholu se nachází mnoho úchvatných skalních vyhlídek a rozsáhlý komplex stravovacích zařízení od bufetu až po restauraci nejvyšší cenové kategorie. Při západu slunce sestoupíme k přístavišti ke zpáteční cestě lodí. A kdo by se bál ze zdravotních důvodů pěší túry, může využít místní dopravy, kterou se dostanete až přímo k vyhlídce.

Program plavby:
8:30 Nástup na loď
9:00 Odplutí z Děčína
9:50 Zastávka Hřensko
11:00 Oběd na palubě
11:40 Přistání v Rathenu, individuální program podle písemně zpracovaného popisu prohlídkových okruhů
17:30 Odplutí lodi z Rathenu, večeře.
19:30 Zastávka Hřensko
21:00 Připlutí do Děčína

Plavební termíny 2017:
23.4., 29.4., 6.5., 13.5., 21.5., 27.5., 10.6., 17.6. 5.7., 7.7, 14.7., 20.7., 30.7., 4.8., 11.8., 18.8., 27.8. 2.9., 24.9., 7.10.
Ostatní termíny pro kolektivy dle dohody 1.4.-31.12. 2017

Cena:
dospělý 1780,- Kč / zahrnuje plavbu, tříchodový oběd, večeři + salátový bar a dezertový stůl. Dětská cena - děti do 10ti let 450,- Kč, kočárek 100,- Kč

Nastupování na loď v Děčíně je možné cca 30 minut před vyplutím lodi v závislosti na pokynech posádky lodi. Délka plavby lodi a dodržení jízdního řádu plavby je závislé na plavebních podmínkách daného dne tj. míře lodního provozu a počasí.

Počet cestujících během plavby je omezen tak, aby v případě méně příznivého počasí měl každý cestující zajištěno kryté místo v prostorách restaurace.

Rezervace a info telefon
- pro jednotlivce +420 725 933 730, email: plavbydresden@seznam.cz
- pro skupiny +420 777 037 379, email: kapitan@labskaplavebni.cz