ADVENTNÍ PLAVBY DO KÖNIGSTEINU
„ALL INCLUSIVE“

Historické vánoční trhy na pevnosti

Dopřejte si naše služby při cestě za romantickým zážitkem z návštěvy adventního Königsteinu, na lodi se o Vás s péčí postaráme. Čeká Vás vánočně vyzdobená loď a hned ráno ke snídani voňavá káva, čaj nebo svařák, ke kterému dostanete domácí koláč nebo perník, který máte v ceně plavby.

Během plavby krajinou labských pískovců Vám průvodce podá informace o zajímavostech v okolí i o saských vánočních tradicích a ještě před přistáním se posilníte vydatnou polévkou s pečivem. Po přistání v Königsteinu se od lodi můžete vydat do pevnosti pěšky nebo po krátkém místním trasferu elektrovláčkem, který z města do pevnosti jezdí každou půlhodinu.

Majestátná pevnost Königstein je těsně spjata s českou historií a ročně sem zavítá 800 tisíc návštěvníků. Můžete zde navštívit více jak 30 budov s muzejními expozicemi, projít podzemní kasemata a užít si nejlepší vyhlídku na celé českosaské Švýcarsko. O adventu se pevnost promění na historický vánoční trh s ukázkami řemesel, stánky s pochoutkami a dárkovým zboží. Nejen děti nadchne, že ve stáncích obsluhují šermíři i skřítkové a o zábavu na nádvoří se postarají akrobati a kejklíři s ohni. Nechybí kreativní dílny, jízda parní mašinou i schránka na dopisy Ježíškovi.

Při zpáteční cestě lodí Vás čeká čerstvě připravené hlavní jídlo a zájemci mají možnost zapojit se do pečení perníčků ve tvaru kotviček s našim lodním kuchařem - na perníčcích si můžete na místě pochutnat nebo si je odnést domů.


ADVENTNÍ PROGRAM PLAVBY

09:00 hod. loď odplouvá z přístaviště Děčín, Smetanovo Nábřeží
09:50 hod. zastávka Hřensko
11:15 hod. přistání lodi v Königsteinu,
prohlídka pevnosti s průvodcem
a osobní volno na nákupy
15:30 hod. loď odplouvá z Königsteinu
17:00 hod. zastávka Hřensko
18:30 hod. návrat do Děčína


TERMÍNY ADVENTNÍCH PLAVEB 2019

28.11., 5.12., 6.12., 12.12., 13.12.2020


Cena za plavbu je 950,- Kč za osobu.
Dětská cena do 10 let 489,- Kč

Cena zahrnuje: plavbu do Königsteinu a zpět, sladkou snídani – káva / čaj /svařák s domácím koláčem, vánoční oběd na palubě, služby průvodce, pečení perníčků

Nastupování na loď v Děčíně je možné cca 30 minut před vyplutím lodi v závislosti na pokynech posádky lodi. Délka plavby lodi a dodržení jízdního řádu plavby je závislé na plavebních podmínkách daného dne
tj. míře lodního provozu a počasí.

Počet cestujících během plavby je omezen tak, aby v případě méně příznivého počasí měl každý cestující zajištěno kryté místo v prostorách restaurace.

Pro plavbu doporučujeme rezervaci spojenou s včasným zakoupením lodního lístku.
Úhrada za plavbu je možná na číslo účtu 242626997/0300. Variabilní symbol Vám bude sdělen na požádání na telefonním čísle - 725 933 730.

Informace a rezervace: tel: 725 933 730, plavbydresden@seznam.cz, 11 – 17 hodin